• Boka online
  • 031-13 43 00

    mån-tor 8.00-18.00
    fre 8.00-17.00

Vårt samhällsansvar

"Långsiktighet"

Travel Service CSR (Corporate Social Responsibility) eller Travel Service Samhällsansvar är det ansvar som Travel Service tar och hur detta påverkar samhället ur ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Dvs. vilken hållbarhet som Travel Service agerande har och vilken långsiktighet som integreras i vår affärsmodell. Travel Service har delat upp CSR i tre delar vilka är ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande och socialt ansvarstagande.

Travel Service CSR

Ekonomiskt ansvarstagande

Travel Service gör juridiskt och affärsetiskt riktiga affärer. Vi ställer samtidigt krav på att våra underleverantörer agerar på samma sätt och att man agerar utifrån ett samhällsekonomiskt ansvarstagande. Vi arbetar med underleverantörer som är ISO certifierade och har rätt arbetsförhållanden, arbetstider och att man utför arbeten utan risk eller belastning.

Miljömässigt ansvarstagande

Travel Service agerar på ett sätt som är miljömässigt långsiktigt och hållbart. Vi främjar såväl medarbetares som våra kunders medvetenhet vid valet av produkter och tjänster. Vi tillhandahåller miljöstatistik och erbjuder företagen möjlighet att miljökompensera utnyttjandet av förmedlade tjänster. Vi återvinner samtliga kontorsmateriell och inhandlar miljö- och kravmärkta produkter.

Socialt ansvarstagande

Travel Service sociala ansvarstagande innebär bland annat att man ser till att de anställda är nöjda och att det finns en hälsosam balans mellan olika kön, åldrar, etnicitet och religioner på arbetsplatsen samt att ingen grupp diskrimineras på något sätt. Travel Service engagerar sig i olika välgörenhets- och sociala projekt samt att såväl kultur som olika idrottsföreningar med socialt ansvar som grund kan fortleva.

Välgörenhet

Sponsring